Przeglądanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych jest teraz możliwe z poziomu przeglądarki internetowej.
Wystarczy zalogować się do aplikacji GEO-INFO i.Kerg i korzystać z danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (ODGK).
Aby skorzystać z aplikacji należy zarejestrować się w ODGK.